Επιχειρήσεις Διάφορα NATIONAL FRIEND - CAR RENTAL

NATIONAL FRIEND - CAR RENTAL

Owner
Telephone
+30 25930 52877, +30 25930 6974 930 719
Fax
+30 25930 52877
National Friend Car Rental
Images (1)

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Λιμενάρια Θάσου, 64002 Θάσος
Email: info@limenaria.gr